Bezpłatne konsultacje eksperckie – wdrażanie KNO w placówce

Uwaga! Nowy termin zgłoszeń!

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, poszukuje publicznych placówek oświatowych (zasadniczych szkół zawodowych, techników, centrów kształcenia praktycznego, centrów kształcenia ustawicznego, szkół policealnych, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego), które chciałby skutecznie zorganizować kształcenie na odległość (KNO).

Inicjatywa KOWEZiU skierowana jest do placówek oświatowych, które:

 • dotychczas nie podejmowały działań związanych z KNO, a chciałyby wprowadzić elementy nowoczesnego nauczania i administrowania w swojej jednostce,
 • rozpoczęły już proces wdrażania KNO i potrzebują eksperckich konsultacji.

Placówki, które zgłoszą chęć udziału w projekcie otrzymają bezpłatne wsparcie w procesie wdrażania/rozwijania KNO poprzez otrzymanie konsultacji eksperckich w zakresie:

 • przygotowania i/lub dostosowania środowiska technicznego (platforma edukacyjna Moodle),
 • przeszkolenia kadry dydaktycznej z wykorzystywania platformy edukacyjnej Moodle w procesie nauczania,
 • przeszkolenie kadry administracyjnej z wykorzystywania platformy Moodle do prac administracyjnych,
 • pomocy prawnej we wdrażaniu KNO w placówce edukacyjnej.

Warunki uczestnictwa w inicjatywie:

 • status placówki publicznej
 • stały dostęp do Internetu (przynajmniej na terenie palcówki)
 • wypełnienie i przesłanie przez Dyrektora/Kierownika placówki formularza zgłoszeniowego– zarówno w formie on-line jak i w wersji papierowej:
  • w wersji elektronicznej (on-line): [email protected]
  • w wersji papierowej na adres: ul. Płatowcowa 13 02-635 Warszawa z dopiskiem „Konsultacje – Doskonalenie kadry KNO”

Zgłoszenia można przesyłać do 31 sierpnia 2013 roku. Pula miejsc ograniczona