O projekcie

MODEL SYSTEMU WDRAŻANIA I UPOWSZECHNIANIA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE INSTYTUCJA PROWADZĄCA KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ CEL GŁÓWNY:...

Continue reading...