Raport „Diagnoza stanu kształcenia na odległość w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej”

Ukazał się raport pt. „Diagnoza stanu kształcenia na odległość w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej”, który powstał w ramach projektu systemowego „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”. W raporcie przedstawiono wyniki badań ilustrujące stan i perspektywy kształcenia na odległość (KNO) w Polsce z uwzględnieniem rozwiązań funkcjonujących w krajach europejskich.

Autorzy Raportu skoncentrowali się na wykorzystaniu tej formy nauczania w kształceniu ustawicznym prowadzonym przez szkoły i placówki działające w ramach systemu oświaty. W Raporcie zaprezentowano uwarunkowania formalno-prawne i organizacyjne, zarówno te wspierające, jak i ograniczające rozwój kształcenia na odległość. Przedstawiono również konkretne dokonania w zakresie wdrażania koncepcji kształcenia na odległość.

Zachęcamy do lektury. Raport dostępny jest w formacie PDF: pobierz Raport